Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6F Koordinatsystem och Algebra

Skapad 2020-02-03 23:29 i Ärentunaskolan Uppsala
matematik tal och decimaltal
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med koordinatsystem och algebra.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Då lär du dig grunderna inom arbetsområdet som vi därefter noggrant repeterar. Här får du möjlighet att aktivt delta och berätta hur du räknat för dina klasskamrater. Du kommer också få räkna i boken. Ibland arbetar du ensam med uppgifterna och ibland med en kompis.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten typvärde, median och medelvärde
 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

 

Begrepp att kunna:

Koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median, medelvärde, obekanta tal, algebraiska uttryck, likhet, ekvation

 

Planering (preliminär)

v 3 Koordinatsystem, 

v 4. Lägesmått

v 5 Uttryck,  Diagnos 4

v 6 Mönster, 

v 7. Ekvationer, Diagnos 5

v 8 Repetition

v 9. Prov kapitel 4+5 (fredag)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: