Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 1100-1521

Skapad 2020-02-04 07:16 i Köpmanholm skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur levde man på medeltiden? Vem styrde i Sverige på medeltiden? Hur såg handeln ut under medeltiden? är några av frågorna som vi kommer att arbeta med under vecka 6-12. Eleverna har också varit med och bestämt delar av planeringen som jag gjorde.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med medeltiden, år 1100-1500, i historia mellan vecka 6-12. 

Jag ställde tre frågor till eleverna i klassen. Vad vill du veta om medeltiden? Hur vill du arbeta med medeltiden? Hur vill du visa vad du kan om medeltiden?

Jag tog sedan delar av vad eleverna skrev på sina lappar och lade in det i min planering. De blå markerade meningarna nedanför kommer från eleverna.

___________________________________________________________

Vad du ska lära dig?

Du ska lära dig nya begrepp.

Du ska lära dig om viktiga personer som levde under medeltiden.

Du ska lära dig om kulturen och sättet att leva under medeltiden.

Du ska veta om viktiga händelser som skedde under medeltiden.

Du ska veta hur vardagen såg ut för människor under medeltiden.

Du ska veta om olika historiska källor och kunna resonera runt dem.

Du ska veta om en källa är tillförlitlig eller inte.

Elevernas frågor:

Hur levde man på medeltiden?

Hur skapade man kläder och verktyg på medeltiden?

Hur botade man sjukdomar?

Hur hade man det i skolan på medeltiden? 

Hur tog man sig fram på medeltiden?

 ___________________________________________________________

Metoder:

Jag kommer att ha genomgångar och samtal i helklass/mindre grupper.

Vi kommer att arbeta med faktatexter samt uppgifter som är till texten.

Vi kommer att samtala om texternas innehåll och jämföra det med hur det är i Sverige idag.

Vi kommer att titta på film och resonera runt filmens innehåll.

Vi kommer att arbeta med en tidslinje från 1100-talet till 1500-talet.

Elevernas förslag:

Läsa faktatexter om medeltiden

Titta på film

Genomgångar i helklass

Att göra uppgifter

____________________________________________________________

Kunskaper:

Du kommer att göra ett test i begrepp

Du kommer också visa dina kunskaper med hjälp av collage och i Unikum "Lärloggen"

Uppgifterna som hör till temat kommer också att bedömas samt vad du säger i samtalen/diskussionerna vi kommer att ha i klassen.

Elevernas förslag:

Collage

Unikum - redovisning

Test

Uppgifter

 • Medeltiden - kristendomen

 • Medeltiden - kristendomen

 • Medeltiden - kristendomen

 • Medeltiden

 • Medeltiden

 • Medeltiden

 • Historia medeltiden

 • Historia medeltiden

 • Historia medeltiden

 • Historia

 • Historia

 • Historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia

Rubrik 1

1
2
3
4
Baskunskaper
Historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper i historia om hur det var förr och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper i historia om hur det var förr och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper i historia om hur det var förr och om historiska händelser och personer.
Resonera
Historiskt perspektiv på samhället.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och vilka konsekvenser det har fått.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och vilka konsekvenser det har fått.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och vilka konsekvenser det har fått.
Undersöka
Historiska möten.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett väl utvecklat sätt.
Diskutera
Diskutera förändringar över tid.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Analysera
Likheter och skillnader
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp
Historiska begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: