Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas lika värde

Skapad 2020-02-04 07:44 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Under vecka 7 och 8 kommer vi belysa och arbeta, lite extra, med “Allas lika värde” för att påvisa att vi alla är lika men olika och självklart lika värda.

Innehåll

Mål: Barnen ska få lyssna på minst 3 kompisböcker

Syfte: öka barnens medvetenhet om allas lika värde och deras egna roll i det hela. VI vill även att detta ska förebygga diskriminering och kränkande behandling 

 

Metod: 

 • Läsa kompisböcker
 • Diskutera böckerna
 • Använda polyglutt
 • På något sätt ta kort på barnen och visa att vi alla ser olika ut tex hårfärg 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: