Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-02-04 08:17 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi leker med språket på många olika sätt så att vi tillsammans får lära oss språkets många möjligheter.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut?

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  - intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

  - ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

   

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

   

  Vi vill att barnen får möjlighet att:

 • använda språket och berättandet som ett verktyg för att göra sig förstådd och på så sätt kunna vara med och påverka sin vardag

 • genom sitt intresse för olika medier få större förståelse för sin omvärld

 • använda sig av olika medier i olika sammanhang

 • uppleva att det är roligt när vi leker med språket på olika sätt

 • vilja använda sig av olika sätt att för att kommunicera

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi kommer skapa rika lärmiljöer där olika medier får ta plats. Materialet ska vara tillgängligt för barnen så att de själva, utifrån intresse och behov, aktivt kan välja under större delen av dagen.

Tillsammans leker vi med språket på olika sätt. Vi lyssnar efter ljud, vi formar ljud, vi rimmar och testar olika ramsor. Vi gör detta under bestämda former där en vuxen styr. Vi fångar också tillfällen i andra sammanhang i vår verksamhet där barnens erfarenheter och nyfikenhet för utforskandet framåt. Vi uppmärksammar det skrivna språket och dess förmåga att kommunicera utan ord. Vi lyssnar på det skrivna språket med hjälp av olika berättelser. Vi uppmärksammar andra språk som finns runtomkring oss. Vi lär oss olika tecken som ett sätt att kommunicera utan att behöva använda ord. Vi lär oss om det egna kroppsspråket och dess påverkan på omgivningen. Vi tränar oss i att använda språket för att argumentera för vår sak. De vuxna är fina förebilder som lyssnar på barnen när de framför sina tankar och argumentationer.

 

 

Vi delar in barnen i stora grupper och mindre grupper. I de mindre grupperna arbetar vi med de olika teman. Det kan vara olika vad vi arbetar i respektive grupp men planeringarna utgår från barnen och vart de befinner sig samt kopplade till våra mål och syftet i temat. Med grupperna vill vi ge förutsättning för samtal barn-barn, barn-vuxna och vuxna-barn. Vi skapar tillfällen där vi i grupperna kan reflektera tillsammans med hjälp av bilder och film. Bilderna och barnens reflektioner förs in i Unikum och upp på våra temaväggar.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker i den gemensamma digitala dokumentationen. Den pågår i samspelet under dagen där den vuxna i samspel med barnet lyfter de förmågor som bearbetas och utvecklas. Reflektion sker också i de gemensamma morgonmötena samt i de möten som sker i mindre grupper.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Alla barn på regnbågen

 

Av vem?
Jenny ansvarar till en början för dokumentation som läggs till i barnens egna lärloggar. Jenny ansvarar också för den övergripande planeringen utifrån de olika fokusområdena. Genomförandet sker sedan tillsammans i barngruppen av Jenny och Rita

 

Vad är målet med undervisningen?

Att barnen visar en nyfikenhet och ett intresse för språkets många möjligheter. Att de tillsammans utvecklar sina förmågor att kommunicera med varandra på flera olika sätt och på så sätt också ser nyttan av att kunna argumentera för sin sak. Vi använder oss av munmotoriska övningar för att ge barnen möjlighet att träna på språket. Vi pedagoger är tydliga i språket och tänker på att använda vårt språk genom tydlighet och benämning av ord


 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: