Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och friktion

Skapad 2020-02-04 08:29 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 2 NO (år 1-3) Teknik
Vad är kraft? Vad händer egentligen då man rör sig? Friktion, hur uppstår det? Gravitation, vad är det? Allt detta ska vi ta reda på tillsammans. Faller stora stenar snabbare än små? Varför har fotbollsskor dubbar?

Innehåll

Syfte

Syftet med kommande arbetsområde är att få kunskap om kraft, rörelse, friktion och gravitation samt få kännedom om hur påverkar oss/hur vi kan få uppleva dem i vardagen. Vi skall även titta närmre på olika mekanismer och få kunskap om hur de fungerar.

Mål

Efter avslutat arbete skall du kunna;

 • Förklara begreppen kraft, rörelse, friktion och gravitation
 • Kunna ge exempel på hur vi upplever och kan få uppleva dem i vardagen 

Undervisning

För att uppnå våra mål kommer vi att;

 • Undersöka och arbeta med begreppen kraft, rörelse, gravitation och friktion
 • Arbeta med upplevelser kring de aktuella begreppen på olika sätt

Under arbetets gång kommer vi att träna din analysförmåga så att du kan förklara varför saker och ting är på ett visst sätt för dina kompisar.

Bedömning

För att nå en godtagbara kunskaper vill jag att du;

 • Deltar under de olika genomgångarna och arbetspassen och ger ditt bidrag under diskussioner som förs
 • Förklarar olika begrepp som vi har behandlat under arbetets gång
 • Är delaktig i olika undersökningar och delger dina hypoteser och slutsatser

Dokumentation

 • Sker vi vår arbetsbok samt via unikum under arbetes gång.
 • Detta är en del av den slutliga bedömningen som kommer att ske via unikum i slutet av VT; 2020.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: