Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-02-04 08:41 i Duveds skola Åre
Vi ska arbeta med geometri och då med begreppen omkrets, area, skala och vinklar.
Grundskola 5 Matematik
Ni ska få mer kunskap om geometri

Innehåll

Geometri

Vi kommer nu att arbeta med geometri. Vi ska repetera omkrets och introducera begreppet area. Du ska förstå och använda dig utav skala. Sedan ska vi ta oss an vinklar, mäta och rita vinklar. Vi ska också prata om vinkelsumman i en triangel. Slutligen ska ni få lära er att rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

 

Syfte

 

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Detta ska du kunna

 • Förstå och kunna räkna med area.
 • Förstå och använda skala
 • Förstå begreppen rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel.
 • Mäta och rita vinklar.
 • Räkna med vinkelsumman i en triangel.
 • Rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

Arbetssätt

Undervisningen kommer att bestå av:

 • begreppsgenomgång. 
 • gemensamma genomgångar om geometri.
 • färdighetsträning i Matteappen, Beta, Koll på matematiken, nationella prov och med arbetsblad.
 • begreppsläxa.
 • problemlösning.
 • diskussioner i både stor och liten grupp.
 • aktiviteter med praktiskt och laborativt material.

Detta kommer vi att bedöma

 

Elevens förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Elevens delaktighet, reflektioner och förståelse vid genomgångar.

Elevens förmåga att redovisa sina matematiska beräkningar.

Elevens förmåga att förstå och kunna beskriva de olika begrepp som tas upp inom geometri.

Elevens förmåga att lösa problemtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri skolår 5

Geometri

Med hjälp av stöttning
Kan till stor del
Kan
Förstå och räkna med area.
Förstå och använda skala
Förstå begreppen rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel.
Mäta och rita vinklar
Räkna med vinkelsumman i en triangel
Rita symmetriaxlar och symmetriska bilder
Kunna lösa problemtal inom geometri
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: