👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sportlov Skinnefjällsskolan 2020

Skapad 2020-02-04 09:22 i Skinnefjällsskolan Härryda
Grundskola F – 9
En grundläggande planering för Skinnefjällsskolans sportlov 2020.

Innehåll

Syfte 

Vi vill arbeta i blandade åldersgrupper där eleverna får möjlighet att lära känna andra kompisar från olika årskurser och därmed skapa och upprätthålla goda relationer. Eleverna ska även få möjlighet till att pröva och erövra nya färdigheter och kunskaper. 

 

Hur?

När vi planerar utgår vi ifrån elevernas intresse och behov. Fritidspedagoger/fritidslärare planerar tillsammans vad som ska ske under lovet och/eller ihop med det lilla/stora arbetslaget. Vi vill erbjuda eleverna varierande aktiviteter för att främja deras nyfikenhet, behov och intressen.  

 

Tankar 

Vi vill erbjuda varierande utbud under de olika loven. Vi planerar aktiviteter utifrån personaltäthet, barnantal samt är vår ambition att varje lov ska vara unikt i den utsträckning vi har möjlighet. 

 

Arbetsform

Mån: Blå arenan/skogen/"fluffa"/baka/skeppsbrott

Tis: Utflykt/bio/skridskor

Ons: Innebandy (gemensamt för hela skolan)

Tors: Biblioteket/skogsutflykt med korvgrillning/filmmys/baka och filmfestival

Fre: Afterskii  (gemensamt för hela skolan) / alla hjärtansdag-pyssel och filmmys

 

Förtydligande: Under loven gör alla klasser aktiviteter var avdelning för sig, under lovet gör vi alltid minst en aktivitet hela skolan tillsammans. 

 

Mål- förmågor och färdigheter som utvecklas

- deltaga i lek med kompisar inne och ute

- få tid för lek, både valfri och styrd

- få möjlighet och uppmuntras att prova nya arbetsmetoder

- få möjlighet till rekreation och vila

- utveckla sin förmåga att samarbeta

- arbeta med olika arbetsmetoder så som bak, skapande m.fl. 

- uppmuntra eleverna till att vara delaktiga i olika fritidsaktiviteter/prova på

- deltaga i rörelse och lekar i idrottshallen och på så sätt utveckla grovmotoriska färdigheter 

- utveckla allsidiga rörelserörmågor (tex. gå, klättra, bygga, balansera) och intresset för att vara fysisk aktiva och vistas i naturen

 

Utvärdering 

Under gemensamma planeringsdagar utvärderar och diskuterar fritidspersonal tillsammans hur lovet har varit samt vad vi har gjort. Bra och mindre bra upplevelser.