Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellanmål- Fritids

Skapad 2020-02-04 09:45 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola F – 5
Att få göra mellanmål tillsammans uppskattar både barn och pedagoger att göra.

Innehåll

Elevgruppens behov/intresse:

 • Eleverna har ett behov att erbjudas tillfällen för att upprätthålla sina goda relationer till varandra.
 • Eleverna har behov av att utveckla sin förmåga att lösa vardagliga problem.
 • Eleverna har intresse för att hjälpa till och göra mellanmål

 

Syfte:

 • Eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt och lärmiljöer.
 • Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

 

Undervisning:

 • Eleverna är aktörerna som gör mellanmål. 
 • Eleverna är aktörerna som plockar fram nya spännande recept.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -

Matriser

Fritids Rabbalshede

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • Gr lgr11
ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
 • Gr lgr11
skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • Gr lgr11
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • Gr lgr11
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • Gr lgr11
utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
 • Gr lgr11
röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: