Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hypoteser om vattenaktiviteter

Skapad 2020-02-04 09:47 i Vånga förskola Kristianstad
Förskola
Syftet med vår undervisning är att väcka ett intresse genom att utmana barnen att ställa en hypotes och testa den.

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Vatten är något som finns i barnens vardag och som många barn fascineras av. Vi ser att flera barn är intresserade av vatten och dras till det. Barnen leker med vatten på olika sätt, så fort de får möjlighet till det, i olika situationer och sammanhang.

Vi upplever att barnen tycker vatten är roligt och väcker nyfikenhet. Barnens intresse just nu är ösa, hälla och plaska. De öser vatten i och ur och hoppar i pölar på gården, dras till stuprören för att titta när det rinner och samlar vatten för att blanda med sand. De ”målar” med vatten och lagar mat/bakar

Några barn framför gärna sina tankar och åsikter vid olika tillfällen / aktiviteter.

Medans ett flertal av barnen inte säger sina tankar och åsikter, utan svarar med vet inte när de blir tillfrågade om sina tankar/åsikter.

 

Mål och syfte (Var ska vi?)

 

Målet är att barnen ställer sina hypoteser (uttrycker tankar, åsikter och lyssnar på andras åsikter) och på så sätt ger möjlighet påverka sin situation i planerade vattenaktiviteter. Ex: Att barnen kan komma med egna förslag/lösningar som de får prova

 

Syftet är:

 • att ställa en egen hypotes
 • att det finns många olika tankar och idéer man kan framföra och prova

 

 

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

I pågående vattenaktiviteter kommer barnen få ställa sina hypoteser och sedan prova om deras hypoteser fungerar. Om inte har de möjligheten att ändra sig och prova igen. Vi kommer även berätta och diskutera med barnen om varför det är viktigt att säga vad man tycker och vara trygg i det. Exempel: Man ska inte vara rädd för att våga säga vad man tror/tycker, man kan lära sig av varandras hypoteser

 För att komma fram till detta använder vi :

 

urplay,böcker, ta ställning-lek(päron/äpple), rita sin hypotes som de sedan reflekterar tillsammans över.

 

Utvärdering (Hur blev det?)

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: