👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textskrivning

Skapad 2020-02-04 10:02 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska
Under våren kommer vi träna på att skriva olika slags texter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

utveckla förmågorna att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • använda ämnesspecifika begrepp

Detta gör vi genom att:

 • befästa elevernas kunskaper om hur olika texter är uppbyggda
 • diskutera det vi läser 
 • skriva tillsammans, lärpar och enskilt

Så här ska vi arbeta...

Vi kommer:

 • läsa dikter, berättelser, sagor, faktatexter m.m. 
 • skriva olika texter gemensamt, i lärpar och enskilt.
 • lära oss hur olika texter är uppbyggda.
 • träna på att kombinera bild och text.
 • lära oss att skriva dialoger med talstreck.
 • tidstempus- förhålla mig till det i en text. 
 •  arbeta med de språkliga dragen i en instruerande text
  • imperfekt
  • korta meningar
  • tidsord
 •  skriva gemensamt, i lärpar och enskilt

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • följer strukturen för diktskrivning.
 • skriver berättelser/sagor med en tydlig röd tråd.
 • kombinerar bild och text.
 • söker information ur någon källa och återger fakta.
 • ger respons.
 • bearbetar din text efter respons.
 • skriver för hand och på dator/ipad.
 • skriver med stor bokstav och skiljetecken.
 • använder tidstempus.

 

 

 

Uppgifter

 • Faktatext utifrån sexfältare

 • Sexfältare faktatext

 • Skriva berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Textskrivning

Dikter
Diktskrivning
Jag kan med stöttning skriva någon form av dikt.
Jag kan på egen hand skriva olika dikter.
Berättande text/ Saga
Tydlig röd tråd
Jag kan med hjälp av kamrat eller lärare skriva en berättande text/saga med en tydlig början-mitten-slut.
Jag kan med hjälp av kamrat skriva en berättande text/saga med en tydlig början-mitten-slut.
Jag kan på egen hand skriva en berättande text/saga med en tydlig början-mitten-slut.
Kombinera text och bild
Jag kan välja en bild/måla en bild som gör det jag skrivit tydligare.
Jag kan tillsammans med en vuxen/kamrat ritar en bild som visar det jag jobbat med.
Jag ritar en bild som visar det jag jobbat med.
Faktaskrivning
Söka information, plocka ut det viktigaste och skriva en text.
Jag kan tillsammans med lärare/kamrat skriva en faktatext.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext.
Ge respons
Kan med lärarens stöd använda enkla frågor eller checklistor för att ge kortfattade omdömen.
Kan tillsammans med en kamrat använda frågor eller checklistor för att bedöma texter.
Kan på egen hand bedöma egna och andras texter med hjälp av frågor och checklistor.
Bearbeta texter
Gör vissa förbättringar utifrån tydligt given respons, t.ex. lägger till information.
Gör förbättringar och förändringar utifrån respons, t.ex. lägger till information och/eller byter ut ord för att förtydliga.
Kan utifrån respons bearbeta sina texter t.ex. bygger ut meningar och gör ordval för att förtydliga.
Skriva
Skriva för hand och på digitala verktyg.
Jag behöver fortsätta träna på att forma bokstäverna. Jag kan skriva på digitala verktyg.
Jag vet hur alla bokstäver ska formas men skriver ibland lite slarvigt. Jag kan skriva på digitala verktyg.
Jag skriver med tydliga bokstäver. Jag kan skriva på digitala verktyg.
Interpunktion
Jag kan skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar, men markerar dem inte med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar, men markerar dem bara sporadiskt med stor bokstav och punkt.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Förhålla mig till ett tidstempus i min text
Imperfekt (dåtid)eller presents (nutid)
Jag kan med stöttning av läraren skriva och föhålla mig till att använda antingen imperfekt (dåtid)eller presents (nutid) i mina texter.
Jag kan med hjälp av kamratrespons skriva och föhålla mig till att använda antingen imperfekt (dåtid)eller presents (nutid) i mina texter.
Jag kan skriva och föhålla mig till att använda antingen imperfekt (dåtid)eller presents (nutid) i mina texter.