Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat - Svenska v.t. 2020

Skapad 2020-02-04 10:15 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Kortkurs i referatskrivning för fyra lektioner.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att kunna behärska referat är en färdighet som du kommer ha nytta av i många olika studier, både i grundskolan och senare i gymnasiet. Alla utbildningar du kommer att komma i kontakt med i framtiden förutsätter att du behärskar referatteknik. Därför kommer vi under några veckor lära hur man skriver referat.

Innehåll

Under de kommande veckorna kommer vi arbeta med att skriva referat. Temat kommer vara gräshoppor med utgångspunkt från de väldiga svärmar som just nu invaderar Afrika. Vi kommer också läsa en faktatext om gräshoppor, titta på gräshopporna ur ett bibliskt perspektiv samt se hur man kan använda gräshoppor som mat.

 Vi inleder med att läsa ur Genrekoden om vad ett referat är. 

 Därefter kommer vi arbeta med fyra texter. Inför varje ny text vi läser kommer vi granska källan och prata om huruvida den är användbar och tillförlitlig.

 Den första texten jobbar vi tillsammans med för att eleverna ska förstå hur man arbetar när man skriver ett referat. Därefter kommer de jobba två och två eller enskilt. Vi kommer dock prata tillsammans om hur man presenterar källan och hänvisar till den när det gäller samtliga texter, eftersom det ser lite olika ut beroende på källa. Den fjärde texten kommer eleverna skriva helt på egen hand och lämna in för bedömning.

 Avslutningsvis kommer eleverna få skriva en text på temat gräshoppor där de ska försöka använda så många av de texterna vi tidigare refererat. Denna text kommer också bedömas.

 För en liten uppdatering av vad ett referat är så kan man titta på följande film från UR:

https://www.youtube.com/watch?v=aJMI7dpZ72I

 Mer information/material finns på min svenskpadlet och i appen Showbie som du troligtvis får titta på om du ber ditt barn snällt.

 

Bedömning

 • Är källangivelsen korrekt gjord?
 • Är referatet kortare än källtexten (max 1/3)?
 • Finns det lämpliga och varierade referatmarkeringar?
 • Innehåller texten sambandsord och är den sammanhängande?
 • Finns det styckeindelning?
 • Är källtexten objektivt återgiven?
 • Är referatet skrivet med egna ord?
 • Är språket neutralt?
 • Är referatet skrivet i presens? 
 • Se även matris nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Stöd för att förstå nivåskillnader för ett referat

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll
Referatet återger i stora drag originaltextens innehåll.
Referatet återger relativt väl originaltextens innehåll.
Referatet återger mycket väl originaltextens innehåll.
Källhänvisningar, rubriksättning
Eleven visar med hjälp av källhänvisning att informationen är hämtad från en annan text. Referatet innehåller minst en referatmarkör.
Källan går att spåra med hjälp av den källhänvisning eleven anger. Referatet innehåller flera relativt väl infogade referatmarkeringar.
Källhänvisningen är korrekt angiven. Referatet innehåller flera mycket väl infogade referatmarkeringar.
Språk, stil, skrivregler, genre
Ordval är lämpliga och passar till genren Meningsbyggnad fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken Referatet är skrivet i presens Referatet är skrivet till stor del med egna ord utan tydliga kopplingar till originaltexten.
Ordvalen visar på en viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget Meningsbyggnad är varierad och fungerar relativt väl. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken Referatet är skrivet i presens Referatet är skrivet till större del med egna ord utan tydliga kopplingar till originaltexten.
Ordvalen visar på en viss stilistisk medvetenhet och passar väldigt väl i sammanhanget Meningsbyggnad är varierad träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väldigt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken Referatet är skrivet i presens Referatet är skrivet med egna ord utan tydliga kopplingar till originaltexten.

Sammanvägd bedömning utifrån kunskapskraven

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan sammanställa information från en tilldelad källa. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: