Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva berättelse

Skapad 2020-02-04 11:16 i Everöds skola Kristianstad
Skriva berättelse med kamratrespons. En Lpp med matris. Lgr 11.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Att skriva berättande text och arbeta med kamratrespons.

Innehåll

Kursplanens syfte

Ur syftet:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 • Formulera dig i skrift/skriva egna texter med tydligt innehåll.
 • Använda miljö- och personbeskrivningar i dina texter.
 • Disponera och redigera texter med hjälp av dator.
 • Använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning.
 • Använda dig av formella skrivregler.
 • Använda dig av sambandsord.
 • Bearbeta dina texter med hjälp av kamrat- och lärarrespons.
 • Ge respons på kamraters texter.
 • Anpassa din text till mottagaren/syfte.

 

Centralt innehåll

Begrepp

 • röd tråd
 • inledning
 • tydlig handling
 • avslutning
 • variera/variation
 • meningsbyggnad
 • tempus
 • skiljetecken
 • talspråk/skriftspråk
 • sambandsord
 • respons
 • bearbeta
 • struktur
 • miljöbeskrivning/personbeskrivning
 • huvudperson/karaktär (egenskap)

Arbetssätt och undervisning

 • Gör en plan t.ex. en minneskarta över din berättelse. Den kan t ex innehålla personer, platser, händelser, problem, upplösning.
 • Skriv ett utkast till berättelse. Få respons av kamrat/lärare.
 • Din kamrat läser din berättelse och ger respons på vad som är bra och vad som behöver utvecklas efter de riktlinjer som vi tillsammans har utarbetat.
 • Bearbeta din text efter de riktlinjer som getts.
 • Efter din omarbetning skriver du rent din berättelse. 
 • Hitta slutligen på en rubrik till din berättelse. 
 •  

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att skriva en text med innehåll, struktur och språklig variation.

Se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: