Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsbus

Skapad 2020-02-04 11:34 i Linderöds förskola Kristianstad
Förskola
Att lära sig bokstävers fonem och grafem ska vara roligt och spännande!

Innehåll

Målbild att sträva efter

Vi ämnar skapa nyfikenhet och förståelse för skriftspråkets symboler.

Tillvägagångssätt

Genom att leka, forska och upptäcka bokstäverna samt skapa en grund för kommande läs- och skrivupplevelser. Upplägget ser ut som följer;

 1. Genomgång/reflektion av förra veckans bokstav.
 2. Veckans bokstavstomte utses via lottning. Alla barn kommer att vara tomte flera gånger. Pedagog överser så att fördelningen blir rättvis.
 3. Bokstavstomten väljer veckans bokstav.
 4. Tillsammans letar vi ord, tittar på grafemet (formen) och kopplar fonemet (lätet).
 5. Vi tittar på "Bokstavslandet" 
 6. Barnen skapar veckans bokstav i olika material.
 7. Bokstaven förankras i vardagen genom att lyfta fram ord ex vid matsituationer eller vid gemensamma aktiviteter såsom bokstavsgympa mm

 

Delaktiga

Samtliga barn och pedagoger på Lönnen

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: