Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träden står ljust gröna

Skapad 2020-02-04 11:34 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Konst och kultur
Du ska få välja ut två verk i en konstutställning, ett äldre verk och ett samtida, och presentera dem.

Innehåll

Börja med att läsa på om utställningen, konstnärerna och konstverken: https://bonnierskonsthall.se/utstallning/traden-star-ljust-grona-landskapsmaleri-da-och-nu/

Jämför med matrisen nedan. Vad kan du hitta i informationstexten på webbsidan om "konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling"? Står det något om sambandet mellan äldre konst och nutida? Noterar du några relevanta begrepp?

Ta reda på mer om de medverkande konstnärerna. När levde de? Är de fortfarande verksamma? Gör två listor, en med de äldre konstnärerna och en med de samtida.

Du ska nu välja två konstverk i utställningen, ett av en äldre konstnär och ett ur samtiden. Jämför verken. Vilka likheter ser du? Vilka är skillnaderna? Vad kan du säga om likheterna och skillnaderna om du kopplar det till samhällsförändringar och teknikutveckling?

Till sist väljer du presentationsform, till exempel en illustrerad uppsats eller en powerpointredovisning. Beskriv de två konstnärerna och deras respektive verk. Beskriv verkens teknik, format, motiv, uttryck/stämning och analysera likheter och skillnader. Gå tillbaka till matrisen och kontrollera att du får med alla delar.

Matriser

Kos
Träden står ljust gröna

betyget E
betyget C
betyget A
olika slags kulturuttryck
Du redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem.
Du redogör utförligt för olika former av samtida kulturuttryck och för några beröringspunkter mellan dem.
Du redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem.
nutiden vs historien
Du för också enkla resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.
Du för också välgrundade resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.
Du för också välgrundade och nyanserade resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.
samband med samhälle och teknikutveckling
Du för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling.
Du för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling.
Du för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling.
tolka, analysera, presentera, förklara
Du gör enkla tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av någon presentationsform och ger enkla förklaringar till dina tolkningar och analyser.
Du gör tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade förklaringar till dina tolkningar och analyser.
Du gör komplexa tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till dina tolkningar och analyser.
reflektera över egna kulturupplevelser
Vidare formulerar du enkla reflektioner över egna kulturupplevelser.
Vidare formulerar du välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser.
Vidare formulerar du välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser.
använda begrepp och teorier
I din tolkning och analys använder du med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.
I din tolkning och analys använder du med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.
I din tolkning och analys använder du med säkerhet relevanta begrepp och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: