👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 6A kapitel 1

Skapad 2020-02-04 11:47 i Furulundsskolan Halmstad
Koll på Matematik 6A från Sanoma Utbildning
Grundskola 6 Matematik
I kapitel 1 kommer vi att arbeta med multiplikation med tvåsiffriga faktorer och kort division. Vi kommer också arbeta med addition och subtraktion av decimaltal. Eleverna kommer också få arbeta med textuppgifter och problemlösning. Vi kommer också träna på att lösa tal med miniräknare.

Innehåll

Syfte

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang

 

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • Addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler.
 • Multiplikation med två siffriga faktorer.
 • Kort division.
 • Att lösa textuppgifter och problemlösning.
 • Rimlighetsbedömning vid beräkningar.

Arbetsgång

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma gemomgångar i klassrummet. För att förstärka genomgångarna använder vi Power Point och visar korta filmklipp kopplat till området.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer att arbeta med Ipad, miniräknare och bingel.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Begrepp

Term, summa, skillnad, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.

Bedömning

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Vi arbetar med mini-whiteboards två och två. Där får eleverna resonera om olika uppgifter tillsammans och därmed blir lärresurser för varandra.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta aktivt med problemlösning och kommer att bedöma din förmåga att kunna lösa problemen på olika sätt.

 

Problemlösning - att välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på Matematik 6A - kapitel 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod
Addition och subtraktion
På provet visar du enkla uträkningar i addition och subtraktion på ett ganska bra sätt.
På provet visar du utvecklade uträkningar i addition och subtraktion på ett bra sätt.
På provet visar du välutvecklade uträkningar i addition och subtraktion på ett mycket bra sätt.
Metod
Multiplikation och division
På provet visar du enkla uträkningar i multiplikation och division på ett ganska bra sätt.
På provet visar du utvecklade uträkningar i multiplikation och division på ett bra sätt.
På provet visar du välutvecklade uträkningar i multiplikation och division på ett mycket bra sätt.
Metod/Resonemang/Kommunikation
Textuppgifter
På provet löser du någon textuppgift och du visar att svaret är rimligt. Du visar även på ett enkelt sätt hur du löser en uppgift.
På provet löser du några textuppgifter och du visar att svaren är rimliga. Du visar även på ett utvecklat och tydligt sätt hur du löser uppgifterna.
På provet löser du flera textuppgifter och du visar att svaren är rimliga. Du visar även på ett välutvecklat och tydligt sätt hur du löser uppgifterna.
Problemlösning
På provet påbörjar du eller avslutar att lösa en problemlösningsuppgift.
På provet löser du någon problemlösningsuppgift då metoden är okänd.
På provet löser du flera problemlösningsuppgifter då metoden är okänd och använder effektiva metoder.