Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion

Skapad 2020-02-04 11:58 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 4 Teknik
En plastflaska har funktionen att förvara och transportera ett flytande innehåll. Men vilken annan funktion kan den få?

Innehåll

 

Mål:

 • Genomföra ett konstruktionsarbete, där plastflaskan får en helt annan funktion än den ursprungliga.
 • Genomföra en kort presentation av sitt konstruktionsarbete .          

 

Arbetsområden:

 • Genomföra ett konstruktionsarbete från skiss till färdig modell.
 • Utvärdera arbetsprocessen.
 • Dokumentera färdig modell.
 • Kort presentation av sitt konstruktionsarbete inför klassen.

 

Arbetssätt:

 • Enskilt konstruktionsarbete                                           
 • Dokumentation                                                                                                                                       
 • Samtal och presentation i grupp                                                                                                                                    

 

 

Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna
 • Enskilt konstruktionsarbete
 • Dokumentation i bild och text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Konstruktion - bedömningsmatris i Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konstruktionsarbeten
Förmågan att genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller. Under arbetet kan du till viss del formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller. Under arbetet kan du formulera och välja arbetssätt som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller. Under arbetet kan du formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Hypoteser
Förmågan att formulera hypoteser (Hur tror du att du på bästa sätt kan genomföra ditt konstruktionsarbete. Här ingår ritning och materialval m.m.)
Du kan formulera en hypotes och till viss del ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes och ge en förklaring som bygger på erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd.
Resultat och slutsatser
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser (Blev det som du hade tänkt från början eller fick du göra på något annat sätt för att nå ditt mål med ditt konstruktionsarbete?)
Du beskriver resultatet till viss del och kan jämföra resultatet med din hypotes.
Du beskriver hela resultatet och kan jämföra resultatet med din hypotes. Du kan också dra slutsatser.
Du beskriver hela resultatet och kan föra en diskussion kring avvikande data och möjliga felkällor. Du kan tolka ditt resultat och motivera dina slutsatser.
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera konstruktionsarbetet på olika sätt
Du gör enkla dokumentationer av din konstruktion med bilder och skriftlig rapport.
Du gör utvecklade dokumentationer av din konstruktion med bilder och skriftlig rapport.
Du gör välutvecklade dokumentationer av din konstruktion med bilder och skriftlig rapport.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: