👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny aktionforskningsfåga - Pingvinen Babba

Skapad 2020-02-04 12:32 i Nytorpshöjd Stenungsund
Förskola
Hur kan vi arbeta för att öka tryggheten hos barnen i vår barngrupp?

Innehåll

Vi har valt aktionsforskningsfrågan "Hur kan vi arbeta för att öka tryggheten hos barnen i vår barngrupp"?. Avdelningen består av sju barn varav fem är nya barn därav kommer vårt fokus vara att arbeta för att skapa en trygg grupp där alla barn är inkluderade.

Målet är att bygga stabila relationer barn-barn och barn-vuxen för att barnen skall blir trygga på förskolan och aktivt kunna delta i undervisningen utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Att känna sig trygg är en förutsättning för att kunna utvecklas, därför känns det viktigt att lägga extra fokus på detta. 

Barnen är vår utgångspunkt och det är genom observationer och samtal med dem som vi kommer att arbeta för att skapa en trygg och stabil grupp där alla är inkluderade. 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18