👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i vår natur

Skapad 2020-02-04 12:42 i 184411 Förskolan Ålö Stockholm Farsta
Förskola
Vi har fångat upp barens intresse för de djur vi har i vår närmiljö och har startat upp projektet "djur i vår natur". Detta efter att barnen visat intresse för djurböcker, de leksaksdjur vi har och de har observerat fåglarna på gården och i buskarna.

Innehåll

 

 

Vad (innehåll):

Barngruppen har efter julledigheten visat ett ökat intresse för de djur de sett på och runtom gården. Vi har  gått på promenader i vår närmiljö där vi uppmärksammat de djur vi sett, ekorre, skata och småfåglar. För att utveckla barnens engagemang har vi tittat på naturfilmer med ekorrar och fåglar med hjälp av projektorn och börjat fundera kring vad fåglar och ekorrar äter. 

 

Varför (syfte):

För att bygga vidare på barnens egna observationer och öka deras kunskap kring de vanligaste djuren vi ser omkring oss både på gården och i vår närmiljö. Vi vill utöka barnens kunskap att kunna identifiera de olika djuren, vad de äter och hur de bor.

Hur (metod):

Vi använder oss av barnens intresse för djur för att väcka nyfikenhet hos barnen att ta till sig ett ökat lärande kring de olika ämnena/fokusområdena vi valt att fokusera på.  Vi kommer fortsätta gå ut i närmiljön och undersöka vad ekorren och fåglar äter.  Vi kommer fortsätta undervisningen i stationer/mindre grupper där våra fokusområden kommer vara estetiska uttrycksformer, digitala verktyg och hjälpmedel, språk och skapande. Gruppen kommer få skapa djuren i lera, måla djur med olika tekniker. I samlingarna kommer vi sjunga om djuren och läsa böcker som handlar om de djur i projketet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18