👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande vt 2020

Skapad 2020-02-04 13:26 i Hökmossens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
2:3

Innehåll

Avdelning

Aspen

 

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Nuläge

Det pågår ett ständigt pågående arbete i verksamheten med att få barnen att ta ansvar för sina handlingar och vår miljö i förskolan.

Vi behöver hjälpas åt att ta hand om vår inne och utemiljö samt att hjälpas åt att tänka miljövänligt.

Sopsortering

Ta inte mer mat än du orkar äta upp för att slippa slänga.

Utveckling pågår när barnen

När man ser att barnen är rädda om de saker som finns på förskolan, när de tar ansvar för att vara rädd om våra saker både inne och ute. 

När de tar ansvar och tänker på att inte ta en hel smörgås fastän man inte är så hungrig utan då tar man en halv, när de äter upp maten de tagit till sig på tallriken för att slippa slänga.

När de plockar upp skräp de ser.

När de hjälper till att sopsortera.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Inkludera barnen i sopsortering.

Visa och prata om att vi ska vara rädda om de leksaker, pussel och spel som finns på förskolan.

Sätta ord på barns möjligheter till inflytande.

Påvisa för barnen att de varit med och bestämt, tex vid matsituation ,påklädning, lek och aktivitet.

 

Så här ska vi följa upp

Observera och reflektera.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.