👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt prov om kap 5, Sahouda FRA 8

Skapad 2020-02-04 13:41 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Test för år 8 om kapitel 5
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi har jobbat med kapitel 5 och nu ska ni få chansen att berätta om Sahouda och hennes familj för mig geom en intervju där ni spelar Sahouda.

Innehåll

Muntligt test

Utifrån förberedelsematerial gör eleverna ett test där uppgiften går ut på att kunna uttrycka sig om sin familj och hur man åker till ett annat land samt vad man gör där. Alla har fått ta del av texten för att kunna förbereda sig inför testet. Testet sker individuellt och man berättar utifrån att man är flickan i texten. . 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Muntligt prov

E
C
A
Muntlig formulering
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Egen förbättring
Eleven kan göra enstaka enkla förbättringar av egen framställning
Eleven kan göra enkla förbättringar av egen framställning
Eleven kan göra enkla förbättringar av egen framställning
Interaktion
Eleven kan uttrycka sig begripligt med ord, fraser och meningar
Eleven kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Eleven kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation