Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Barns delaktighet och inflytande VT -20

Skapad 2020-02-04 13:49 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål gällande barns delaktighet och inflytande.

Innehåll

 Avdelning

Månen

Prioriterat mål

Främja barns förmåga att vara delaktighet och utöva inflytande över sin utbildning

Delmål 

A. Ha gruppaktiviteter som främjar val av material och tillvägagångssätt

Nuläge

A. Idag jobbar vi i smågrupper där barnen får möjlighet att kunna påverka över sitt arbetssätt. De kan få tillgång till att välja material. Vi pedagoger stödjer dom i självvalda val/aktiviteter och stärker dem att stanna kvar samt tilliten till sin egna förmåga. Vi ser att många barn hoppar mellan olika aktiviteter och vi behöver då avgränsa valen.

Utveckling pågår när barnen

A. När barnen stannar kvar i självvalda aktiviteter 

Så ska vi arbeta för att nå dit

A. Att jobba i smågrupper tillsammans med en pedagog. Att se till barnens styrkor och intresse.

Så här ska vi följa upp

I barnslärloggar, i "Hänt på Månen" och på avdelningsreflektioner

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: