👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg och form på Igelkotten

Skapad 2020-02-04 13:54 i Vintrosa förskola Örebro
Förskola
Vintrosa förskola. Igelkotten

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
7 febr - Färg, måla, rörelse, dansa, rytmik,  hoppa, klättra, rita, 

    - Vad gör barnen ?
7 febr - Färg, målar och blandar med grundfärgerna röd, blå och gul, rörelse med "en barnlåt Springa, springa..."  De får förståelse för vad som sägs och hur man göra. rytmik, upplever form med kroppen, Upplever att de sitter, springer på mattans runda kant, Se var de kan hitta cirkel,  hoppa, klättra, rita,  lego, degar, formar med playdodeg.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?
7 febr - För att barnen ska få vidgat  intresse och kunskap om former och färger.  Det öppnar upp ett intresse för färglära och början till  matematik. 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

(11/12)- De övergripande målen vi jobbat med är: Normer och värden, utveckling och lärande, matematik, teknik, skapande och

4. Metod/ Arbetssätt

Vi använder oss om färgernas namn. Pratar och letar färger i vardagsspråkandet,

Börjar med cirkelformen. vecka 5

Använder mattan för att uppleva hur en cirkel är. Vid musiklek och samling. Har en favorit musik. Springa, springa och påpekar cirkeln.

Letar formen i rummet och på barnens kläder. 
  

- Hur tänker vi gå tillväga? (6/9)  - Vi vill jobba både inne och ute med projektet. Vi planerar aktiviteter på planeringen och lägger i bloggen och under veckan. Vi pedagoger har en innedag var. Vi har ett pågående projekt under veckan och jobbar tillsammans på det med olika barn.

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling. Vad gick bra och  Varför?

(11/12) Att introducera barnen in i ett projektinriktat arbetssätt har gått ganska bra. Att dela in barnen i mindre grupper har möjliggjort bättre kvalite på aktiviteten. Mallen som vi gjort varje vecka har funkat väldigt bra för att det har blivit tydligare för oss pedagoger och lättare att utvärdera projektet. Reflektionsbiten har fört vårat arbete framåt. Vi har hunnit planera aktiviteter på våra planeringar. Vi har haft bra koll på hur många gånger barnen har varit inne respektive ute. Detta har gjort det lätt att välja vilka barn som ska var vart.

Våra ambitioner har varit på en rimlig nivå och vi har anpassat innehållet till barnens kunskaper och utveckling. Vi har följt barnens intressen och utvecklat dem.

- Vad gick mindre bra och Varför?

(11/12) I början var barnen ovana vid organiserade aktiviteter vilket krävde lite extra engagemang av oss pedagoger. Vi upplevde att vi hade för kort projekttid i början av terminen. Det blev stressigt och svårt att hinna med. Vi jobbade mycket med att fånga deras intresse och fokus i början. Vi fastnade lite i skapandet i början men allt eftersom introducerade vi digitalt verktyg etc.

  - Vad behöver vi utveckla?

(11/12) Diskutera läroplansmålen och prata kring hur vi kan ta in fler i projektet.

Vad tar vi med oss av detta?

(11/12) Vi såg till att förlänga projekttiden genom att flytta fram fruktsamlingen. Det har fungerat bra att dela upp barnen i mindre grupper. Vi tar med oss arbetssättet att skriva mallar i unikum (de didaktiska frågorna) och göra plats i schemat då vi har projekttid. Till våren tänker vi att vi utmanar oss i att jobba mer med de läroplansmål vi ej berört i detta projekt. Tex dans och drama.