Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsförståelse och skiva olika texttyper

Skapad 2020-02-04 14:16 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret arbetar vi med läsförståelse och att skapa olika texter. Vi läser olika sorters texter som skönlitterära, faktatexter, instruerande och argumenterande. Vi svarar på frågor både muntligt och skriftligt samt skapar texter inom olika genrer som instruerande, fakta, berättande och argumenterande.

Innehåll

Under terminen kommer du träna på att:

 • läsa olika sorters texter 
 • du kommer svara på frågor både skriftligt och muntligt
 • genomföra boksamtal i helklass och liten grupp
 • diskutera texter kopplade till So ämnet
 • skriva bokrecensioner
 • skriva faktatexter
 • skriva instruerande text
 • skriva argumenterande text 
 • göra powerpoint

Jag bedömer din förmåga att:

 • delta i boksamtal
 • svara på frågor skriftligt kopplade till texter 
 • skriva en bokrecension 
 • skriva faktatexter kopplade till So
 • skriva en instruerande text
 • skriva en argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: