Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och tala

Skapad 2020-02-04 14:34 i Alsike skola Knivsta
Grundsärskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med arbetsområdet läsa, skriva och tala. Vi ska tillsammans väcka nyfikenhet samt utveckla ditt intresse för ämnet svenska. Du kommer att arbeta med bokstävernas namn och ljud, att forma/ skriva bokstäverna, skriva ord och meningar. När du skriver meningar får du träna på stor bokstav, mellanrum mellan orden och att sätta punkt.

Innehåll

Innehåll

Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • kunna alfabetet, bokstävernas namn och ljud.
 • koppla ihop ljud och bokstav.
 • läsa ihop bokstäver till ord.
 • läsa enkla ord och en enkel text.
 • skriva bokstäver och ord med penna och digitalt.
 • skriva en mening med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.
 • tala/ teckna för att föra ett samtal om ett givet ämne.

 

Arbetssätt

Du kommer att använda olika material, konkret, digitalt och arbetsböcker/arbetsblad så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande. Vi kommer att arbeta tillsammans i olika grupparbeten samt enskilt med olika uppgifter.

Du kommer bl. a. att arbeta med:

 • att på olika sätt identifiera bokstäver och bokstavsljud.
 • att på olika sätt läsa ihop bokstäver samt identifiera ord.
 • att uppmärksamma bokstäver och ord i din omgivning.
 • att forma och skriva bokstäverna på olika sätt och med olika material.
 • att skriva på iPad med olika skrivstöd så du kan lyssna till bokstavsljud, ord och meningar under skrivandet.
 • att skriva en text med penna eller iPad med ett bestämt innehåll t.ex. dagbok.
 • att träna på att delta i diskussioner och turas om att tala och lyssna, vänta på sin tur.
 • olika svenskaappar på iPad.
 • olika serier, t.ex Livet i bokstavslandet, Fem myror..
 • sjunga olika sånger, leka olika lekar och spela olika pedagogiska spel.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • din förmåga att känna igen några ordbilder från din vardag.
 • din förmåga att koppla rätt bokstavsljud och namn till rätt bokstav.
 • din förmåga att läsa ihop bokstäver och enkla ord.
 • din förmåga att forma och skriva bokstäver.
 • din förmåga att skriva på iPad och/ eller för hand.
 • din förmåga att använda stor bokstav, mellanrum mellan ord och punkt i löpande text som du själv skrivit.
 • din förmåga att kommunicera, tala och teckna med kamraterna( lyssna, fråga och svara).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sva  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sva  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sva  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sva  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sva  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sva  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav. Bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  Sva  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sva  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sva  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sva  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
  Sva  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sva   3
 • Bidrar till att använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  Sva   3
 • Dessutom kan eleven medverka i att genomföra enkla presentationer.
  Sva   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sva   3
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse.
  Sva   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sva   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sva   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sva   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: