Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-02-04 15:04 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Hållbar utveckling
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vad innebär hållbar utveckling? Hur kan man i samhällsplaneringen minska risk och hot mot människa och miljö? Vad kan du själv göra?

Innehåll

Bedömning: Fortlöpande under lektionerna, läxförhör samt redovisning av den "Hållbara ön"

Tidsplan / Lektionsplanering:

v 46-47 Hållbar utveckling (geografi)

v 48-49 arbeta med de "Hållbara ön" (grupparbete, ämnesövergripande no-so).

v 50 Redovisning ön

Mer detaljerad planering kring "Hållbar utveckling" samt den "Hållbara ön" finns i classroom.

Begreppslista: Finns i classroom - uppgifter "Hållbar utveckling"

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Fakta
Samspel mellan människa, samhälle och natur.
Du har baskunskaper om hur människan, samhälle och natur påverkar varandra.
Du har goda kunskaper om hur människan, samhälle och natur påverkar varandra.
Du har mycket goda kunskaper om hur människan, samhälle och natur påverkar varandra.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Resonemang
Klimat- förändringar och deras konsekvenser.
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring varför det blir klimatförändringar och hur det påverkar människan, samhället och miljön i världen.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring varför det blir klimatförändringar och hur det påverkar människan, samhället och miljön i världen.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring varför det blir klimatförändringar och hur det påverkar människan, samhället och miljön i världen.
Resonemang
Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. Du har enkla förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. Du har utvecklade förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. Du har välutvecklade förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Källhantering
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga.
Namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett välutvecklat sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: