Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-02-04 15:07 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik Kemi Biologi Fysik
Vi kommer att arbeta med arbetsområdet Hållbar utveckling i ämnet NO.

Innehåll

I arbetsområdet Hållbar utveckling ska du få möjlighet att utveckla:

·       din förmåga att berätta om människans beroende och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling,

·       din förmåga att berätta om fotosyntes, växthuseffekten och nedbrytning

·       din förmåga att redogöra för och jämföra olika typer av energikällor,

·       din förmåga att berätta om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i naturen

·       din förmåga att tolka och analysera information om hållbar utveckling

·       din förmåga att använda följande begrepp i NO: klimat, fossila bränslen, kretslopp, återvinning, näringsväv, hållbar utveckling, nedbrytare, fotosyntes, källsortering, klimatförändring och energi.

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du som elev

·       använder information om och kan berätta om olika energikällor, fotosyntes, växthuseffekten och nedbrytning

·       samtalar om och diskuterar energi- och miljöfrågor och att du tar ställning i dessa frågor

·       använder följande begrepp i NO: klimat, fossila bränslen, kretslopp, återvinning, näringsväv, hållbar utveckling, nedbrytare, fotosyntes, källsortering, klimatförändring, energi och växthuseffekten.

 

Undervisning

Vi kommer att läsa material och se på film som handlar om ämnet. Vi kommer att diskutera samt väga för- och nackdelar med olika miljöval. Vi kommer att öva på olika färdigheter inom ämnet, exempelvis att beskriva ett kretslopp. Vi kommer bland annat att arbeta med en bok som heter Natur & miljöboken.

 

Analys

När vi arbetat med detta märker jag att eleverna lätt blandar ihop begreppen växthuseffekten och fotosyntesen. Det kan bero på att de hänger ihop vad gäller koldioxid. Det har fungerat bra om vi har särat på begreppen så att eleverna kopplar ihop begreppen till rätt process. Något jag dessutom lärt mig är att det har skapat mycket förvirring att berätta om ozonlagret, eftersom det blandas ihop med atmosfären som i sin tur då blandas ihop med växthuseffekten. Därför har jag valt att inte ta upp ozonlagret alls i det här läget.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: