👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TID

Skapad 2020-02-04 15:40 i Vessigebroskolan Falkenberg
Vi tränar att avläsa klockan, analog och digital. Vi uppskattar och räknar med tid.
Grundskola 3 Matematik
Vi tränar klockan, analog och digital. Vi uppskattar och räknar med tid!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper vad gäller:

 • att avläsa klockan, både analog och digital
 • uppskatta tid
 • att räkna med tid
 • hur året är uppbyggt 

 

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan:

 • avläsa klockan, både analog och digital tid
 • räkna hur lång tid det är mellan två klockslag
 • skriva datum på minst ett sätt

Du visar att du kan:

 • när du berättar (muntligt och skriftligt) hur du tänker
 • genom olika arbetsuppgifter och diagnoser

Undervisning och arbetsformer

Efter diskussion i klassen 

 • vi arbetar enskilt och i par
 • vi har gemensamma genomgångar
 • vi tränar på dator och Ipad
 • vi arbetar med mattebok och stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3