👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2020-02-04 15:42 i Grundsärskolan Västra Skolan Hudiksvall
Några kännetecken för årstiden vinter. Vädret på vintern. Vattnets olika former under vintern. Djuren på vintern.
Grundsärskola 1 – 3 Matematik Verklighetsuppfattning Kommunikation Svenska som andraspråk Naturorienterande ämnen Svenska
I det här arbetsområdet ska vi få lära oss vad som händer i naturen på vintern.

Innehåll

Vi ska lära oss: 

* Några kännetecken för årstiden vinter.
* Hur gör olika djur på vintern, t.ex. vad de äter, är de vakna går i ide/sover, byter päls, flyttar.
* Vilket väder och vilka kläder behöver man ha på vintern?
* Vattnets olika former; regn/vaten, snö is, ånga. a

Metod

Du kommer att:

- se  filmer om vintern.

- forska om ett djur där du bl.a ska ta reda på vad det gör på vintern. Redovisa ditt arbete för klasskompisarna.

- göra experiment med vatten, snö  och is.

- gå ut i vår närmiljö och undersöka och observera vintern.

- använda almanackan varje dag för att lära om årstid, månad och dag, samt prata om vädret.

- lära oss olika tecken med vinteranknytning.

- måla/skapa olika bilder inom temat.

- dokumentera med lärplatta. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan obseveras över tid.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sva  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sva  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sva  1-3
 • Informationssökning i elevnära källor.
  Sva  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3