👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Årskurs 1 Prima

Skapad 2020-02-04 17:21 i Håsta skola Hudiksvall
Prima Matematik är framtagen utifrån den nya läroplanen, Lgr -11. Läromedlet ska hjälpa elevernas förmågor att räkna, reflektera, argumentera och kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.
Grundskola 1 Matematik
Arbetsbeskrivning matematik åk 1

Innehåll

Vi kommer att arbetat med:

 • Talen 0-100
 • Siffror och räkna antal
 • Uppdelning av talen 3-10,
 • Positionssystemet, ental och tiotal
 • Dubbelt, hälften
 • Större än> mindre än<
 • Udda och jämna tal
 • Använda likhetstecknet
 • Öppna utsagor i addition 0-10,
 • Öppna utsagor i subtraktion 0-10
 • Additionsbegreppet
 • Subtraktionsbegreppet, ta bort och jämföra
 • Klockan, dess hel- och halvtimmar
 • Mäta längd och volym
 • Geometriska former

På vilket sätt? Hur? 

Vi har  genomgångar, laborationer och diskussioner. Vi arbetar  i boken och med andra kompletterande uppgifter tex färdighetsträning på dator. Vi har även  gemensamma aktiviteter där vi har diskuterat matematik och använt oss av matematiska begrepp. Vi spelar olika typer av mattespel. 

Bedömning

Du kan dela upp talen 3-10. Du är bekant med begreppet dubbelt och hälften. Du är bekant med begreppet större än> mindre än< och med likhetstecknet. Du förstår additionsbegreppet och subtraktionsbegreppet. Du kan räkna med öppna utsagor i addition och subtraktion i talområdet 0-10. Du är bekant med klockans hel- och halvtimmar. Du kan de geometriska formerna kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3