👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2020-02-04 18:30 i Nyhammars förskola Ludvika
skapande
Förskola
Med lust och glädje arbetar barnen i skapandets värld med olika material och tekniker.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har uppmärksammat att barnen många gånger väljer själva att rita, måla, klippa och klistra. Vi ser att barnen utgår från de material vi har samt ser lust och glädje i deras skapande. Barnen är nyfikna och har mycket bra idéer, vi vill ge dem förutsättningar att utveckla sina kunskaper inom detta område.  

 

 

Vart ska vi?

Utbildningen strävar mot att barnen får möjlighet att utveckla sitt skapande, sin förmåga att fantisera samt att använda sin kreativitet.
Genom lustfyllda stunder tillsammans utvecklar vi kunskapen kring olika material och tekniker samt hur vi kan använda dessa.
Vi vill utveckla barnens förmåga att fungera både enskilt och i grupp, förstå instruktioner och ta ansvar för gemensamma regler.

 

  


Hur gör vi?

Barnen ska få reellt inflytande i utbildningens innehåll och arbetssätt genom att vi tar tillvara på deras tankar, idéer och nyfikenhet.
Utbildningen kommer också ge barnen förmåga att utveckla nya sätt att se på sin omvärld genom att använda återvinningsmaterial och naturmaterial från bland annat skogen.
Vi ger barnen stöttning genom estetiska lärprocesser i en inbjudande miljö där vi tillsammans använder oss av tekniker som fingermålning, olika trycktekniker, forma i olika material, klippa och klistra osv.

Processen dokumenteras systematiskt av alla i arbetslaget genom lärloggar i Unikum.

 

 

 

Hur blev det?

Undervisningen följs upp, utvärderas och analyseras löpande i arbetslagen samt genom kommunikation med vårdnadshavare.