Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9E samhällskunskap vecka 34-38 och 48-51

Skapad 2020-02-04 18:51 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 – 0 Samhällskunskap
Under HT 20 kommer vi att arbeta med avsnitten ekonomi och fred och konflikt i samhällskunskapen. I Teams så kommer det att läggas upp uppgifter och annat kontinuerligt. Vi kommer att använda datorerna ofta och det är viktigt att du alltid har med din dator, med laddat batteri till lektionerna. Har ni frågor så hör av er, sara.v.lundin@edu.stockholm.se

Innehåll

                                   

Ekonomi, Befolkning och fred och konflikt

 

Syftet med denna kurs är att du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor:

  • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
  • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
  • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  •  Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

·  

Innehåll:

Samhällsresurser och fördelning

Beslutsfattande och politiska idéer

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer under kursen att varva genomgångar med diskussioner i helklass och i mindre grupper. Vi kommer att titta på filmer samt diskutera dessa. Ni kommer att få läsa faktatexter samt arbeta med frågor till dessa texter. 

Bedömning:

Du kommer att ha möjlighet att visa att du utvecklat dina förmågor dels under lektionerna både muntligen och skriftligen samt genom en skrivningar och uppgifter under kursen.

 

Grovplanering samhällskunskap 9E HT 20

Planeringen kan komma att ändras något så håll utkik i Teams för ev uppdateringar

 

Vecka

Aktivitet

Utkik Sh sidor

34

Uppstart ekonomi

Mål för terminen

s. 145-150

35

I en klännings spår

Vad är ekonomi

Begrepp

s. 145-150

36

Aktörer

Ekonomiska kretsloppet

s.151-154

37

Onda/ goda cirkeln

Konjunkturer

Globalisering 

s. 155-158

s. 159-169

 

48

Fred och konflikt uppstart

ELEVENSVAL to och fr

 

s. 232-239

49

Fred och konflikt

Orsaker och konsekvenser

s.235-245

50/51

Fred och konflikt

Orsaker och konsekvenser

FN

Torsdag 10/12: Skrivning Fred och konflikt

s.235-257

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: