Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division samband och genvägar.

Skapad 2020-02-04 19:52 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
DET ÄR JU RIKTIGT LÄTT OCH KUL! - kommer du att tycka om några veckor då vi har jobbat med detta avsnitt. Om du kan dina multiplikationstabeller, förstår och kan använda dig av sambandet mellan multiplikation och division då är det SUPERLÄTT att lösa både multiplikationsuppgifter och divisionsuppgifter på alla nivåer.

Innehåll

SYFTE- VAD ska du lära dig och varför?

Du

-förklarar hur addition och multiplikation hör ihop

-genomför multiplikationer med hela 10-tal och hundratal, tex: 5x60, 5x600 lätt

-multiplicerar tal som 5 x 47 och 3 x 236

-förklarar hur multiplikation och division hör ihop

-genomför divisioner med hela 10-tal, t.ex. 450/10,  697/100 

-använder dig av kort division när du tex. räknar ut 84/4, 396/3 eller 457/5

- väljer rätt räknesätt för att lösa en textuppgift 

Genom att lära dig smarta strategier inom de olika räknesätten kan du enkelt lösa problem i din vardag eftersom du förstår och kan välja vilken metod du ska använda för att lösa problemet.

 

Begrepp

räknesätt, metod, strategi, upprepad addition,  samband, positionssystemet, term, summa, differens, faktor, kvot, täljare, nämnare , kvot, växla, minnessiffra, kort och lång division, 

 

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar av din lärare och via tex Youtube.
 • starta varje mattelektion med "kluringar" för att gemensamt diskutera metoder, strategier och lösningar.
 • färdighetsträna via t.ex. Mattehäften, Klas matematik och olika stafettövningar.
 • åter igen knyta an till positionssystemet
 • diskutera och argumentera kring våra val av metoder och lösningar
 • använda exit tickets och miniwhiteboards 

 

BEDÖMNING- Hur visar du vad du lärt dig?

Jag kommer att utgå från målen under rubriken  SYFTE och bedöma din förmåga att :

 • delta i samtal och diskussioner på lektionstid
 • visa dina tankar/ lösningsförslag via t.ex. exittickets eller Miniwhiteboards
 • försöka lösa mattekluringarna på tavlan vid lektionsstart
 • genomföra de arbetsuppgifter vi har som färdighetsträning 
 • visa din förståelse i form av en skriftlig diagnos kring ovanstående i samband med att vi avslutar arbetsområdet.

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Multiplikation och Division samband och genvägar.

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Med visst stöd
Mer än Godtagbara kunskaper
På ett enkelt vis
Klart mer än Godtagbars kunskaper
På ett mer utvecklat vis
Mål
Du -förklarar hur addition och multiplikation hör ihop -förklarar hur multiplikation och division hör ihop
Du -genomför multiplikationer med hela 10-tal och hundratal, tex: 5x60, 5x600 -multiplicerar tal som 5x72 och 3x236
Du -använder dig av kort division när du tex. räknar ut 84/4, 396/3, 457/5
Du -väljer rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
Du deltar i samtal och diskussioner på lektionstid.
Du genomför de arbetsuppgifter vi har som färdighetsträning.
Du visar dina tankar/ lösningsförslag via t.ex. exittickets eller Miniwhiteboards
Du försöker lösa mattekluringarna på tavlan vid lektionsstart.
Du visar din förståelse i form av en skriftlig diagnos kring ovanstående i samband med att vi avslutar arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: