Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering, Hållbar utveckling Havsörnen

Skapad 2020-02-05 07:14 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Utvärderings- och analysmall för vecka 4.

Innehåll

Utvärderings- och analysmall

 

Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

Vid flera undervisningstillfälle har barn och pedagoger reflekterat över olika material och deras ursprung. Vi har arbetat praktiskt med att källsortera papper/kartong och plast samt matavfall. Vi har även jobbat med skapande aktiviteter där vi tagit tillvara på bla plastmaterial och kartong. Vi har jobbat med dessa projekt såväl inne som under våran utevistelse.  Vi har även samlat på oss material till kommande projekt. Tex mjölkkartonger att använda till odling. Återkommande varje vecka har vi tittat på Barr och pinne på projektorn.

Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

Vissa mål är uppnådda och vissa jobbar vi vidare på. Barnens intresse för miljöfrågor har väckts. Pedagoger och barn hittade glädje och entusiasm i arbetet med att tillsammans ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Övergripande observationer, reflektioner samt dokumentationer.

Ex på vår dokumentation finns utlagt på unikum.

Hur har barnens delaktighet sett ut?

 Barnen har varit delaktiga i hela processen.

Hur går vi vidare?

 Vi bygger vidare på barnens intressen och planerar för fortsatt arbete med hållbar utveckling samt gör en planering för detta. 

Utvärderingen genomförd av:

 Lotta, Stina och Hanna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: