Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Solen

Skapad 2020-02-05 07:40 i Förskolan Kristallen Naturmontessori Väst AB
Förskola
Så här arbetar vi med Naturvetenskap.

Innehåll

Vi ställer utforskande frågor till barnen för att ta reda på hur de tänker och resonerar kring händelser, fenomen och processer, relaterat till fysik, kemi och biologi.

Barnen får testa sina hypoteser genom experiment och utforskande i vardagen.

Vi fördjupar kunskapsområdena genom att arbeta med estetiska uttrycksformer som bild, musik, drama, sagoberättande och film.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: