Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning vt-20

Skapad 2020-02-05 08:01 i Anrås Stenungsund
Förskola
Vad kan man göra i hallen?

Innehåll

Vart ska vi?

Vad vill vi förändra /förbättra?

Vi ser att barnen på olika sätt visar att ”väntan” i hallen upplevs som jobbig. Det blir gärna en del ”spring” i hallen vid olika tillfällen. Barnen ska känna sig trygga och veta att vi stöttar och vägleder dem samtidigt som vi vill uppmuntra barnen att tro på sin förmåga att klara av saker själv. Vi vill skapa en tydlig struktur och vill använda hallen på ett väl genomtänkt sätt.

 

Hur gör vi?

process, planera och genomför en aktion

Vår aktionsforskningsfråga: Hur kan vi förbättra miljön i hallen för barnen?

Vi kommer börja med att lägga fokus på vänthjälp och bildstöd.

När det gäller vänthjälp så har vi gjort en ”vänteruta” som vi i nuläget tror är placerad på ett bra ställe. Där har vi böcker och bilder men vill utveckla detta ytterligare med lite andra aktiviteter.

När det gäller bildstöd så tänker vi  använda oss av bilder typ ” Vilket väder-vilka kläder?”  Vi tänker att detta kommer ge barnen struktur och tydlighet samtidigt som det blir ett roligt moment att prata kring.

Valda verktyg i processen:

Vi använder oss av observationer,egna anteckningar,reflektioner i arbetslaget,foton samt genom att prata med barnen och ställa frågor till barnen och genom att vara närvarande pedagoger som aktivt lyssnar och tar del av barnens tankar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: