Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiaran utevistelse

Skapad 2020-02-05 08:09 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Genom utevistelsen ska barnen få möjlighet att utveckla sina grov- och finmotoriska färdigheter samtidigt som de lär känna sin närmiljö. Vid utevistelse ska de även utmanas och ge möjligheter att utveckla leken och sitt samspel med andra.

Innehåll

VAD?

 • Genom utevistelsen ska barnen få möjlighet att utveckla sina grov- och finmotoriska färdigheter samtidigt som de lär känna sin närmiljö.

 • Vid utevistelse ska de även utmanas och ge möjligheter att utveckla leken och sitt samspel med andra.

VARFÖR?

 • För utevistelse på gården skapar vi en tydlig struktur och en genomtänkt lärmiljö som utmanar och inspirerar barnen till lek och lärande där olika aktiviteter erbjuds. Vi utnyttjar möjligheten till rörelse och grovmotoriska lekar samt gemenskap mellan hemvisterna.

 • Under den pedagogiska tiden för aktivitet på förskolan ges barnen också möjlighet att lära känna sin närmiljö genom utflykter i närmiljön, så som parker och skogar.

 • I naturen ges barnen också möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och dess samband i naturen.

  Läroplanen:
  Utevistelse/utflykt:

  ”Skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet” (Läroplanen för förskolan 2018, s. 15).

  ”stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Läroplanen för förskolan 2018, s. 13).

HUR?

 • På gården skapar vi tydliga hörnor där det erbjuds olika aktiviteter. Vi erbjuder också någon lek i den mån det finns behov/personal på gården.

 • Vi går på utflykter i mindre grupper till exempelvis skogen, lekparker eller andra områden som barnen visar intresse för i närområdet.

VEM?

 • Barnen på respektive hemvist ska ges möjlighet att delta i dessa aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: