Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodispel på gitarr och piano Åk 4

Skapad 2020-02-05 08:22 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Musik
Denna lektionen spelar vi melodispel på gitarr och piano. På piano lär vi oss de vita tangenternas namn och spelar låtar som finns i ett häfte. På gitarr lär vi oss hur vi spelar melodi på en sträng och lär oss läsa tablatur.

Innehåll

Lektionen börjar med att vi repeterar de vita tangenternas namn och var vi hittar vår nyckelton D. Sedan efter det går vi igenom hur vi spelar melodi på gitarr. Idag ska vi bara spela på en sträng att börja med. Jag går igenom hur en läser tablatur alltså hur man hittar de olika banden på gitarren och läser dem som olika siffror. 

Efter genomgången får eleverna välja om de vill spela gitarr eller piano. De får varsitt häfte och börjar spela. Jag går runt och hjälper till och lyssnar på dem. 

Om det finns elever som kan spela piano och gitarr på en högre nivå finns det svårare låtar och jag visar och en hemsida till de som spelar gitarr som heter ultimate-guitar. Där de kan lära sig spela efter tablatur på flera strängar. 

I slutet har vi eventuellt en liten konsert där vi spelar upp det vi lärt oss. Samt en reflektion kring lektionen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik åk 4 Vt-2019

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Melodispel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma på något instrument.
Trumspel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackordspel
Eleven bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Basspel
Eleven kan spela delar av en enkel basstämma
Tajming
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Skapa musik
Komposition
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Reflektion
Resonemang om musik
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Musikupplevelser
Resonemang om musik
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Olika genrer & kulturer
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska karaktärsdrag
Instrumentkunskap
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: