Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering område TEKNIK 2020 Humlans förskola

Skapad 2020-02-05 08:38 i Humlans förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område TEKNIK. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1, 2, 3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Veta och teknikpatrullen

Tidsperiod: Februari och Mars 2020 (v 6 till 13)

Förskolans namn: Humlans förskola

Grupp: Trinten

Barnens ålder: 1-5

År och datum:: Projektet pågår vt 2020 v. 6-13

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

 

 

' förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

 

' förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

  •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,

 

 

De andra målen kommer in i projektet genom att vi jobbar med ovanstående mål.Hur kommer arbetet att läggas upp? 
Vi kommer att titta på programmet Veta och teknikpatrullen och fördjupa oss i dess innehåll. Vi vill få barnan att upptäcka tekniken i vardagen.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog.

Hur görs barnen delaktiga?

Via reflektion tillsammans med barnen.


Vem är ansvarig? Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Pedagogisk dokumentation.

Planeringen upprättad av: Pedagogerna på Trinten

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: