Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2020-02-05 08:40 i Forssaklackskolan Borlänge
"Det är en klassiker!" Det får man ibland höra om en bok eller en film. Är de fortfarande populära? Varför? Det klassiker har gemensamt är att böckerna aldrig går ur tiden, de förs vidare från generation till generation med aktuella ämnen.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
"En klassiker är en bok som aldrig slutar säga vad den har att säga." Det är svårt att definiera vad en klassiker är och i förväg kan man inte veta vilka böcker som kommer att bli klassiker i framtiden. Här kommer du att få läsa olika klassiker, från olika författare och diskutera dessa närmare. Detta kommer vi att arbeta med i ungefär två veckor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • läsa och analysera valda skönlitterära böcker och texter
 • förbereda och delta i diskussioner och argumentationer och framföra muntliga presentationer kring de böcker man läst
 • anpassa ditt språk att tala utifrån de uppgifter som genomförs

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och diskussioner kring vad en klassiker är, vilka böcker som blir klassiker
 • egen läsning av en klassiker samt att skriva reflektioner kring bokens innehåll
 • förberedelser inför genomförande av ett bokseminarie
 • förberedelser inför och framförande av muntliga presentationer kring sin egna bok

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • förmågan att läsa och analysera olika klassikers innehåll och budskap
 • förmågan att koppla det du läst till egna upplevelser och övriga händelser i världen
 • förmågan att delta i och föra diskussioner och argument kring klassiska texter samt framföra egna tankar och åsikter om texternas innehåll
 • förmågan att förbereda och framföra muntliga presentationer om klassiska texter

Hur:

 • förbereda och delta i bokseminariet där aktuella frågor kring boken kommer tas upp
 • förbereda och framföra muntliga presentationer kring de böcker du har läst

Uppgifter

 • PP om epokerna

 • PP om epokerna

 • Text om boken

 • Text om boken

 • Text om boken

 • Boksamtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Klassiker Filiz

Rubrik 1

E
C
A
Läsa
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och kunna visa detta budskap vid redovisningen.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter och kunna visa detta budskap vid redovisningen.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter och kunna visa detta budskap vid redovisningen.
Muntligt
Mycket till viss innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken. Vissa delar är svårt att uppfatta av de som lyssnar.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns. Kroppspråket visar på ett viss engagemang.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt. Ett engagemang är tydligt som fångar de som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: