Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CIRKEL2020 Dobrivoje- Modersmål - Skriva - serbiska

Skapad 2020-02-05 08:41 i Modersmålsskolan Helsingborg
"Tala är silver, tiga är guld","Tålamod är en dygd"
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Ett balanserat liv Ett balanserat liv innebär att vårda, odla och lyfta fram olika delar av sin inre och yttre värld. Det kan vi uppnå genom uppmärksamhet av modersmål.

Innehåll

Målet med undervisningen är

Under den här perioden arbetar vi med berättande texter. Vi tittar på berättande texters typiska uppbyggnad och vad man ska tänka på när man skriver en berättande text. Vi skriver egna berättande texter.

Så här kommer vi att arbeta:

- titta på och jobba med olika typer av inledningar och avslutningar
- skriva berättande texter
- använda  interpunktions  beteckningar
- utforma textens sammansättning
- utöka ordförrådet genom att använda synonymer

Innehåll

En berättande text måste innehålla:
 • Rubrik
 • Inledning (talar om vem det handlar om, var och när det händer)
 • Flera händelser (tre)
 • Problem
 • Upplösning
 • Avslutning

Bedömning

Du visar att du når målen genom att: 

- din berättelse har en röd tråd

- din berättelse följer instruktionen

- i din berättelse stavar du rätt på de flesta ord och du sätter ut punkt och stor bokstav på rätt ställe

- din berättelse är skriven i rätt tidsform och använder samma tidsform i hela berättelsen

- i din berättelse skriver du orden i rätt ordning i meningarna

- du gör din berättelse bättre utifrån den feedback du får

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
SERBISKA - Skrivning 4 - 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
innehåll
Begripligt innehåll. * Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Enkla beskrivningar i enkel handling. * enkla konstruerade beskrivningar av t ex miljö eller personer . * händelser räknas upp och utvecklas något.
Relativt tydligt innehåll. * Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Utvecklade levandegjorda beskrivningar, utvecklad handling. * utvecklade visualiserade beskrivningar av t ex miljö eller personer. * händelser återges och upplevelser förmedlas begränsad.
Tydligt innehåll. * Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Välutvecklade visualiserade beskrivningar, välutvecklad handling. * välutvecklade utformade, levandegjorda beskrivningar av t ex miljö eller personer. * upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning /styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
språk
Viss språklig variation * Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat.
God språklig variation. * Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: