Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition inför NP Sv

Skapad 2020-02-05 08:53 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer under ett par veckor att repetera inför de nationella proven i svenska som är måndag 3/2 och onsdag 5/2. På provet har du 4 delar, två läsförståelsedelar och två skrivdelar. Mer information om de nationella proven kan du läsa på skolverkets hemsida. Vi kommer öva så här: - använda gamla nationella prov och exempeluppgifter för att träna på att läsa och svara på frågor. - bedöma läsförståelseuppgifter tillsammans för att förstå hur tydligt man måste svara. - repetera de olika texttyperna med hjälp av läromedlet Zick Zack Skrivrummet s. 164-175. - skriva text på begränsad tid. - bedöma textuppgifter tillsammans för att veta vad man själv behöver öva på. - öva på gestaltande beskrivningar, rubriksättning och styckeindelning - använda programmet DigiExam som texterna kommer att skrivas i. -
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi repeterar i början av vårterminen inför de nationella proven i svenska.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

 Vi kommer under de första veckorna på vårterminen att repetera inför de nationella proven i svenska som är måndag 3/2 och onsdag 5/2. På de nationella proven kommer du att ha två läsdelar och två sklrivdelar. Mer information om de nationella proven finns på Skolverkets hemsida.

 

 

Vi kommer att arbeta med följande:'

- samtala om temat "Vända blad"

- använda gamla nationella prov och exempeluppgifter för att bli bekant med upplägget

- läsa texter och besvara frågor

- titta på bedömning av läsförståelseuppgifter för att förstå hur svaren bedöms

- repetera alla texttyper med läromedlet Zick Zack skrivrummet s. 164-175

- träna på gestaltande beskrivningar, rubriksättning och styckeindelning

- skriva text på begränsad tid (enskilt)

- använda programmet DigiExam som provet kommer att skrivas i

- bedöma texter tillsammans för att veta hur texter bedöms vid de nationella proven

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

 Uppgifterna för detta arbetsområde kommer att vara i pappersform eller läggas i Classroom eller DigiExam.

Vissa uppgifter går vi igenom i helklass, annat arbetar vi med i par eller grupp. Texter kommer du att skriva självständigt och i huvudsak på dator.

 

Läromedel vi kommer att använda är:

Zick Zack Skrivrummet

Zick Zack Läsrummet

Läsförståelse C

 

Vad ska du lära dig?

 

 

  • repetera alla texttyper vi arbetat med
  • repetera hur vi läser text för att förstå det som står på raden, mellan raderna och bortom raderna
  • använda programmet DigiExam
  • hur de nationella proven i svenska är upplagda

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Vissa uppgifter är inlämningsuppgifter, andra uppgifter visar du kunskaper genom delaktighet i samtal.

Dina kunskaper visar du också på de nationella proven.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: