👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1a1 NBNA

Skapad 2020-02-05 09:01 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Naturkunskap
Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Innehåll

Kursen kommer att innehålla följande moment:

Naturvetenskapliga arbetsmetoder och naturvetenskapligt förhållningssätt.

Stort fokus på miljö, energi och hållbar utveckling.

Hälsa alkohol och droger

Sex och samlevnad

 

Bedömning sker med hjälp av prov, diskussioner, laborationer, svara på frågor med små whiteboards och inlämningsuppgifter.

Uppgifter

  • Mythbuster

Matriser

Nak
Ekologiska fotavtryck Na 1a1 och Na 1b

F
E
C
A
Eleven kan _____ diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa ____ .
enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger ____ argument för dessa.
enkla
välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven ____ slutsatser och föreslår några handlingsalternativ
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade.
samt ger ____ argument för dessa.
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade.

Nak
Na 1a1 hela

F
E
C
A
Eleven kan _____ diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa ____ .
enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger ____ argument för dessa.
enkla
välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Eleven kan redogöra _____, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I samband med redogörelsen kan eleven _____ diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven ____ slutsatser och föreslår några handlingsalternativ
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade.
samt ger ____ argument för dessa.
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör ___ för den.
översiktligt
utförligt
Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar ___ exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
översiktligt utifrån något
Utförligt utifrån några
Utförligt och nyanserat utifrån några

Nak
Matris Mythbusters

F
E
C
A
Eleven kan _____ diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa ____ .
enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning.
Bedöms bara som ok E eller F.
Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning,
Bedöms bara som ok E eller F.