Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt

Skapad 2020-02-05 09:06 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att läsa i nivåanpassade grupper. Barnen kommer läsa olika böcker beroende på hur van läsare de är. Syftet är att utveckla läshastigheten, ordkunskaperna och läsförståelsen. De ska även öva på att samtala om böckers innehåll i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsprojekt

Nivå 1: Behöver öva mer (F)
Nivå 2: Grundläggande (E)
Nivå 3: Utvecklade kunskaper (C)
Nivå 4: Välutvecklade kunskaper (A)
Läsflyt
Jag behöver öva upp min läshastighet.
Jag kan läsa utan att pausa allt för länge mellan varje ord.
Jag kan läsa i ett bra tempo, pausar vid punkt samt betonar vissa ord och fraser.
Jag kan läsa i ett bra tempo, pausar vid punkt samt kan betona ord och fraser.
Läsförståelse
Jag behöver öva på att svara på frågor om texten.
Jag kan svara på någon enkel fråga om texten.
Jag kan svara på några frågor om texten samt hitta svar som inte finns direkt på raderna i texten.
Jag kan svara på några frågor om texten samt hitta svar som inte finns direkt på raderna i texten och dessutom berätta om vad jag tycker, tänker och känner om det som tas upp.
Budskap & upplevelse
Jag behöver öva på att berätta vad man kan lära sig av texten samt vad jag tycker om texten.
Jag kan berätta om ett budskap som finns i texten samt berätta om jag tycker boken är bra eller dålig.
Jag kan berätta om ett budskap som finns i texten samt förklara varför jag tror det är det budskapet. Jag kan även berätta vad jag tycker om boken och varför.
Jag kan hitta flera budskap i texten och samt förklara varför jag tror att det är de budskapen. Jag kan dessutom berätta vad jag tycker om boken och förklara varför jag gör det.
Sammanfatta text
Jag behöver öva på att göra sammanfattningar på de texter som jag läst.
Jag kan göra en sammanfattning som berättar vad som hänt i texten.
Jag kan göra en kort sammanfattning som tar upp några av de viktigaste sakerna som hänt i texten.
Jag kan göra en kort sammanfattning där jag tar upp de viktigaste sakerna som hänt i texten samt använder begrepp som återfinns i texten.
Skriva text
Jag behöver öva på att skriva en bokrecension.
Jag kan följa några av de regler som gäller en bokrecension.
Jag kan följa de flesta reglerna för en bokrecension med en relativt god röd tråd samt ett avslut.
Jag kan följa alla regler för en bokrecension, har en tydlig röd tråd samt har ett tydligt avslut,
Grammatik
Jag behöver öva mer på att använda mig av stor bokstav och punkt, skiljetecken samt styckeindelning.
Jag kan använda mig av stor bokstav och punkt i större delen av texten.
Jag kan använda mig av stor bokstav och punkt samt skiljetecken på ett bra sätt samt använder mig av styckeindelning på ett fungerande sätt.
Jag kan använda mig av stor bokstav och punkt, skiljetecken samt styckeindelning på ett korrekt sätt.
Boksamtal
Jag behöver öva på att föra samtal om saker som jag har läst.
Jag kan samtala lite om det jag läst med andra personer.
Jag kan samtala om det jag läst samt ställa eller svara på frågor som håller igång samtalet.
Jag kan samtala om det jag läst på ett djupare sätt genom att t.ex. förklara hur jag menar och tänker. Jag kan även ställa flera frågor samt svara på andras frågor och ser därmed till så att alla blir inbjudna att prata så att diskussionen hålls igång.
Presentera text
Jag behöver öva på att göra en presentation.
Jag kan göra en kort presentation.
Jag kan göra en presentation som till viss del innehåller en början, mitten och ett avslut där jag har en god röd tråd.
Jag kan göra en presentation med en tydlig början, mitt och avslut som även karaktäriseras av en tydlig röd tråd.
Feedback
Jag behöver öva på att ge feedback till en kompis. Jag behöver öva på att ta emot feedback av en kompis.
Jag kan berätta vad min kompis gjort bra och vad min kompis kan göra bättre. Jag kan även ta emot feedback av en kompis och göra minst en ändring i min text efter det.
Jag kan berätta vad min kompis gjort bra och vad min kompis kan göra bättre samt till viss del förklara varför jag tycker det. Jag kan även ta emot feedback av en kompis och gör då några ändringar i min text.
Jag kan berätta flera saker som min kompis gjort bra och som min kompis kan göra bättre och dessutom på ett tydligt sätt förklara varför jag tycker som jag gör. Jag kan även ta emot feedback av en kompis och gör då flera ändringar i min text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: