Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel2020

Skapad 2020-02-05 09:12 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola 4 – 9 Modersmål
Nästa två lektioner vi kommer att jobba med textproduktion utifrån cirkelmodellen och samtidigt digitalisering i fokus. Vi kommer att jobba med språkets olika delar genom att läsa, skriva och samtala samt jobba med en hel del övningar som stärker och främjar språkriktigheten. skriva berättande texter som stärker era skriftligt förmåga.

Innehåll

Arbetsområde

 • Minimitider(Före kunskapar)
 • Läsning (Läsförståelse,Hörförståelse)
 • Diskussion
 • Skriv berättande text

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBB

Titel

3 olika frågor på Mentimeter for att veta förkunskap.

Läs text (pdf )

Skriv egna tänker (Padlet)

• Läxa: skriva egna berättande text ( Google dokument , Word)

Disskution i par och grupp

Svar på frågor

Läxa

Gör en PowerPoint Eller Google Presentation kring diskussion och era egna texter. 

 

 

Arbetsformer och materiel

Arbetsformer: 

- individuellt arbete, 

- hög läsning berättande text,

- skrivning av sammanfattningar,

- samtal om skrivna texter,

- muntliga redovisningar.

Materiel

mindimetr 

berättande text 

Padlat

söka på nätet.

material i form av tidningsartiklar och Tv program.

google dokument

Vi kommer bedöma

 

 • Din muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktivt du deltar i undervisningen och hur du kommunicerar med andra.
 • Din förmåga att förstå innehållet i en text
 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår
 • Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal
 • Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
 •  Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: