👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅTERVINNING OCH SOPSORTERING

Skapad 2020-02-05 09:14 i Enebackens förskola Bengtsfors
Förskola

Innehåll

Mål/syfte

Vi vill ge barnen kunskap om en hållbar livsstil och väcka ett intresse, medvetenhet för miljön. Vi vill att källsortering ska vara ett självklart inslag i vardagen.

 

Metod/arbetssätt

Temat är sopsortering och återvinning, det är grunden i vårat tema. Vi kommer att lyssna på vad är det i detta stora tema som barngruppen tycker är mer intresserad av och utgå där ifrån.

 

Vi tänker jobba med olika metoder så som innefattar: 

* utflykt    Till återvinnings stationen

* skapande  Vad kan vi skapa/återanvända av sopor

* skogsturer

* Skräpletande

* kunskap/information

* film UR program "Barr och Pinne"

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18