Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2020-02-05 09:21 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde kring lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ett arbetsområde kring lag och rätt.

Innehåll

Syfte

När du läser samhällskunskap så ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom att polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminalvården samarbetar kring detta. Du ska förstå varför vi har lagar, och hur de påverkas och förändras.

Du ska också få vara med och se olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. I det här arbetsområdet innebär det att du ska få fundera på orsaker och konsekvenser till brottslighet, och du ska få träna dig i att se denna samhällsfråga ur olika perspektiv. Du ska också träna dig i att uttrycka egna tankar och värderingar kring brott och straff.

 

Något av momentets innehåll:

Lära sig vilka våra  grundlagar är och varför de är viktiga för vår demokrati

 

·       Vad som menas med att Sverige är en rättsstat

 

·       Rättssystemet i Sverige och de rättsvårdande myndigheternas uppgifter

 

·       Händelsekedja från brott till påföljd

 

·       Lära dig hur en svensk domstol fungerar

 

·       Resonera kring orsaker till brott och vad man kan göra åt det

 

·       Brottsoffers situation

 

·       Påföljder

 

·       Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra

 

·       Begrepp som tillhör momentet

 

Källor:

 Läromedel: Clio

På padleten www.padlet.com/froken_personne/shc7 samlas allt material.

 

 

Momentet kommer att innehålla föreläsningar, korta filmer, diskussionsuppgifter, gruppuppgifter och eget lektionsarbete. Förhoppningsvis kommer vi att få till ett rättegångsbesök. Avsnittet testas med skriftligt läxförhör och prov. Datum meddelas senare på läxpadleten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

Lgr 11
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. I dina beskrivningar förekommer en del ämnesspecifika begrepp på fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. I dina beskrivningar förekommer förhållandevis många begrepp som huvudsakligen används korrekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. I dina beskrivningar använder du genomgående många begrepp vars betydelse framgår tydligt i resonemanget.
Samhällsstrukturer (samband)
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer .
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Det betyder här att du:
Du kan berätta om delar av hur rättsystemet i Sverige fungerar, t.ex. på kortfattat sätt beskriva hur en rättegång går till och vilka påföljder som finns. Du känner till delar av hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Du känner till grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, t.ex. kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller samt påföljder som finns. Du känner till hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Du kan tydligt och utförligt beskriva grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, t.ex. kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller och vad olika påföljder innebär. Du kan utförligt beskriva hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Lgr 11
Begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Det betyder här att du:
Du visar att du förstår och kan använda några av de ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du förstår och kan använda ganska många ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du på ett tydligt sätt förstår och kan använda de flesta ord och begrepp som är centrala för kursen.
Lgr 11
Samhällsfrågor (samband och resonemang)
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Det betyder här att du:
Du kan kortfattat ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från något perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån något perspektiv.Det handlar om att se orsaker och konsekvenser. Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Du kan mer utförligt ta ställning, diskutera och försöker se relevanta frågor från ett par olika perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån ett par olika perspektiv. Det handlar om att se orsaker och konsekvenser. Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Du kan utförligt och tydligt ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från olika perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån olika perspektiv.Det handlar om att se orsaker och konsekvenser.Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Lgr 11
Värdera samhällsfrågor ur olika perspektiv
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Det betyder här att du:
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. brottslighet. Du kan ta ställning utifrån något perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. brottslighet. Du kan ta ställning utifrån ett par olika perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex.brottslighet. Du kan ta ställning utifrån flera perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: