Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2020-02-05 09:37 i Dahlander Kunskapscentrum Säter
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Du ska skriva flera olika typer av texter under kursen.

Uppgifter

  • Utredande text om Greta Thunberg

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
    Sva  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: