Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-02-05 09:41 i Palettens förskola Norrtälje
Förskola
Språk, skrivande och kommunikation - olika möjligheter och uttryckssätt

Innehåll

Vad?

Ett intresse för skrivande och bokstäver sprider sig på avdelningen. Vi vill därför erbjuda barnen olika mötesplatser där de kan utforska detta på olika sätt.

Hur?

 • Olika mötesplatser där barnen blir utmanade och inspirerade
 • Bredd i material och möjligheter (olika uttryckssätt)

Varför?

 • För att möta barnen i deras intresse och fortsätta erbjuda möjligheter till lek och lärande

 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

Forskning och litteratur

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2006:8-9) menar på att det inte finns en läslärningsmetod som är perfekt. I stället menar de på att det är viktigare att pedagogerna ser till individen och planerar verksamheten därefter. De menar även på att det är viktigt att skriftspråket arbetas med naturligt och utifrån barnens intresse. Pedagogerna behöver ha bra kunskaper kring barnens erfarenheter för att kunna bedriva bästa möjliga undervisning.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: