Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygnsbroderi och ryggstöd åk 6

Skapad 2020-02-05 09:41 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Under terminen får du lära dig korsstygnsbroderi som monteras på ett ryggstöd till solstol vilken konstrueras under trä- och metallslöjden. Du får möjlighet att planera ditt arbete och välja symbol för ditt broderi.

Innehåll

Målet med dessa moment är att du ska:

 

·       Kunna använda handverktyg, redskap, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

·       Kunna konstruera skisser, modeller och mönster

 

·       Kunna omsätta en idé via en skiss till färdig produkt.

 

·       Analysera och värdera din arbetsprocess i både ord och bild.

 

Långsiktiga mål:

 

Genom undervisningen i slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·       Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 

·       Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

 

·       Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

·       Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Broderi

 

Brodera med korsstygn för att sedan sy ett ryggstöd till en solstol.

 

                      Eleverna får:

 

·       Lära sig korsstygn

 

·       Öva på handsömnad

 

·       Öva på sin kreativitet

 

·       Träna klippa, fästa trådar samt räkna på aidaväv

 

·       Lära sig broderihistoria.

 

Sy på maskin

 

Sy fast broderi på ryggstöd till solstol.

 

                      Eleverna får:

 

·       Öva maskinsömnad; raksöm, sick-sack

 

·       Öva på strykjärn och stryka.

 

·       Testas på symaskinen, trä maskinen, maskinens delar

 

·       Träna klippa i tyg och mäta med måttband

 

·       Testas på tygets olika delar; rätsida, avigsida, sömsmån

 

Underlag för bedömning.

 

Du bedöms utifrån kunskapskraven som Skolverket har satt upp. Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionstid.

 

Underlag för bedömning är:

 

·       Din slöjdplanering

 

·       Det färdiga arbetet, din srbetsprocess.

 

·       Din slöjdutvärdering.

 

Matriser

Kunskapskrav slöjd i slutet av årskurs 6

Slöjdmatris åk 6

F
E
C
A
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: