Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollsländan hösten -19 och våren -20

Skapad 2020-02-05 09:44 i Enebackens förskola Bengtsfors
Förskola
Vem är jag och vilka är mina kompisar? Vi vill lära känna varandra !

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Under hösten är det en ny barngrupp och även en ny personalgrupp. 
Vi vill stärka barnens jag-känsla och gruppkänsla

Vi har sett att barnen tycker mycket om musik !

våren 2020

vi har sett att barnen har tyckt det har varit viktigt och roligt med huset.
Vi har sjungit om alla barnen och om de vuxna ,samt satt upp foto på alla som är närvarande.
Vi fortsätter på ” jag-temat” och utvecklar det lite till .

Vi följer årstidsväxlingarna ,traditioner ,firar födelsedagar.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

 

Vår målsättning är att barnen ska veta vad de heter, vad kompisarna och de vuxna heter. Att barnen känner sig trygga på vår avdelning.
Att kunna lite kroppsdelar och begrepp. Vad man kan göra med sin kropp för att utvecklas vidare.
( T. ex: Åka i rutschkanan med fötterna först eller vända på sig och kunna backa nedför en soffa)

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

 

Genom sångstunder som innehåller rörelser.

Genom att ha mycket bilder på barnen uppe. Namnsånger, ramsor.

Vi har gymnastik och vi leker ute nere i vår lilla skog så mycket det går.

Vi sätter ord på barnens göranden och använder oss av stödtecken till alla.

 

Sånger vi sjunger är:

* sånger om djuren på vår fina tavla ( som ses ovan)

* klappa händerna

* Knacka i golvet

* dansa lilla nallebjörn

* namnsången

* Imsevimse spindel

våren 2020

Sånger vi sjunger just nu:

* namnsången

* lilla snigel

* imse vimse spindel, bamsespindeln och pyttespindeln

* bä bä vita lamm

* björnen sover

* dansa lilla nallebjörn

 

Vi utvecklar temat vidare med att prata om våra familjer.

Vi leker med små dockor som kan vara våra familjemedlemmar.

 Vi tränar lite extra på kroppsdelar.

Nu när det blir ljusare ute kommer vi att försöka vara utomhus två gånger per dag. Barnen får många tillfällen att träna på att klä på sig lite själva. I det momentet får vi in mycket kroppsmedvetenhet och självkänsla  -jag kan! 

 Vi provar olika material att skapa med för att känna att olika saker känns på olika sätt.

För att stimulera språkutvecklingen sjunger vi och ramsar och läser böcker.

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Vi upplever att barnen lättare har lärt sig vad alla heter. Vi pratar även om barn som är lediga eller sjuka. Det har gett stunder av empati där barnen har reflekterat över att någon är sjuk.

Barnen tycker det är roligt med vårt hus, det är spännande när vi sätter upp korten på barnen. Det har stärkt barnens ”vi på Trollsländan” känsla samtidigt som det enskilda barnet kommer i fokus. När vi sjunger namnsången och tittar på den vi sjunger om har det tänts stjärnögon på många av barnen.

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: